ZAINWESTUJ
Niniejsza strona internetowa należy do spółki OGEN S.A. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 1 247 343 PLN zebrany kapitał
  • 4 dni pozostały czas
  • 525 akcjonariuszy
Logo Ogen.pl

Zainwestuj w badania genetyczne, zostań akcjonariuszem Ogen S.A.

Nasze geny odpowiadają za to jak wyglądamy, jakie mamy predyspozycje zdrowotne, w tym za metabolizm leków. To nasz kod. Wiemy jak go rozszyfrować.

Stworzyliśmy Indywidualny Raport Genetyczny Ogen. To ponad 150 stron informacji, które mogą zmienić Twoje życie.

Dziś stoimy u progu kolejnego przełomu w medycynie. Badania genetyczne mogą stać się tak powszechne jak badania krwi. Celem OGEN jest upowszechnienie tego co dzieje się już na świecie. Chcemy, żeby OGEN był liderem tych zmian.

Inwestując w OGEN, stajesz się częścią nadchodzącej rewolucji w genetyce.

Akcjonariusze